Fyrri mynd
Nćsta mynd
Ok
Velkomin á heimasíđu stettarfelag.is. Viđ notum vefkökur (e. cookies) til ţess ađ bćta upplifun ţína og greina umferđ um síđuna.
Međ ţví ađ nota vefsíđuna samţykkir ţú notkun á vefkökum og skilmála okkar.
 
 
Aldan stéttarfélag Verslunarmannafélag Skagfirðinga

 

 

  

 


Virk_logo_f.jpg

 

 

asi-ung.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STÉTTARFÉLÖGIN Í SKAGAFIRÐI
Borgarmýri 1
550 Sauðárkrókur
Sími 453 5433

Netföng
toti hjá stettarfelag.is
bjarki hjá stettarfelag.is
arna hjá stettarfelag.is
 


 

Opnunartími skrifstofu er alla virka daga frá kl. 8:00 -16:00
Opið í hádeginu.

 

Reglugerð sjúkrasjóðs Öldunnar stéttarfélags
samþykkt á aðalfundi 8. apríl 2010


(Sjá pdf-útgáfu af reglugerðinni hér)

REGLUGERÐ

SJÚKRASJÓÐS ÖLDUNNAR STÉTTARFÉLAGS

Samþykkt á aðalfundi félagsins 8. apríl 2010

 

1. gr. Nafn sjóðsins og heimili.


 1.1  Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Öldunnar stéttarfélags.


 1.2  Sjúkrasjóður Öldunnar var stofnaður á stofnfundi félagsins 2. desember 2000, með tilvísun til kjarasamninga Verkamannafélagsins Fram og Verkakvennafélagsins Öldunnar frá árinu 1964. 


 1.3  Sjúkrasjóðurinn er eign Öldunnar stéttarfélags. Heimili hans og varnarþing er í Sveitarfélaginu Skagafirði.

 

 

2. gr. Verkefni sjóðsins.

2.1 Verkefni sjóðsins er að veita sjóðsfélögum Öldunnar stéttarfélags fjárhagsaðstoð í veikinda-, slysa og dánartilvikum. Sjóðfélagar eru þeir sem greitt hafa, eða fyrir þá hafa verið greidd, iðgjöld til sjóðsins.


2.2 Verkefni sjóðsins eru enn fremur að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum sem snerta öryggi og heilsufar.

 

 

3. gr. Tekjur

3.1  Tekjur sjóðsins eru samkv. 7. gr. laga nr. 19, 1. maí 1979 samningsbundin  gjöld  atvinnurekenda til sjóðsins.


3.2  Vaxtatekjur og annar arður.


3.3  Gjafir, framlög og styrkir.


3.4  Aðrar tekjur sem aðalfundur félagsins / sjóðsins kann að ákveða hverju sinni.

 

 

4. gr. Stjórn og rekstur

4.1 Stjórn sjóðsins skal kosin á aðalfundi Öldunnar stéttarfélags. Skal tilhögun kosningar vera sú sama og kveðið er á um í lögum félagsins um kosningu í stjórn og aðrar trúnaðarstöður félagsins. Ber stjórnin ábyrgð á öllum fjárreiðum sjóðsins. Í stjórn skulu vera 3 menn og er formaður félagsins, og í forföllum hans varaformaður, sjálfkjörinn formaður stjórnar. Hinir tveir stjórnarmennirnir og varamenn þeirra eru kjörnir á aðalfundi.


4.2. Stjórnun sjóðsins skal vera  í samræmi við þau sjónarmið sem gilda skv. almennum stjórnsýslureglum.


4.3. Heimilt er að fela skrifstofu félagsins fjárreiður og umsjón með sjóðnum. Þó skal halda bókhaldi sjóðsins aðskildu frá öðrum fjárreiðum þess.


4.4. Ávallt skulu liggja fyrir gögn um rétt einstaklings til greiðslu úr sjóðnum.

 


5. gr. Reikningar og endurskoðun

5.1  Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram áritaðir af félagslegum skoðunarmönnum og   löggiltum endurskoðanda fyrir aðalfund Öldunnar.


5.2  Endurskoðun ber að framkvæma af löggiltum endurskoðanda eða endurskoðunarfélagi í samræmi við góða endurskoðunarvenju sem í gildi er á hverjum tíma. 


5.3  Í ársreikningi eða skýringum með honum skal sundurliða sérstaklega kostnað vegna hvers og eins bótaflokks skv. 12. og 13. gr.   


5.4  Um bókhald, reikninga og endurskoðun fer að öðru leyti skv. viðmiðunarreglum um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda sbr. 3.mgr. 44.gr. laga  ASÍ eins og þær reglur eru á hverjum tíma.
Greinin byggir á 44.gr. sbr. 41.gr. laga ASÍ. Grein 5.2. samhljóða 19.gr. viðmiðunarreglnanna og er tekin upp til áhersluauka. 

 

 

6. gr. Úttekt óháðra eftirlitsaðila

6.1 Ár hvert, eigi síðar en 31. maí, skulu endurskoðaðir ársreikningar sendir miðstjórn ASÍ. 


6.2. Fimmta hvert ár, að minnsta kosti, skal stjórn sjóðsins fá tryggingafræðing eða löggiltan endurskoðanda til þess að meta framtíðarstöðu sjóðsins og semja skýrslu til stjórnar um athugun sína. Stjórn sjóðsins skal senda miðstjórn ASÍ úttekt þessa með ársreikningi sjóðsins.


6.3. Við mat á framtíðarstöðu sjóðsins skal tilgreina rekstarkostnað, ávöxtun sjóðsins og hvort sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar.


6.4. Geti sjóðurinn ekki staðið við skuldbindingar sínar skv. niðurstöðu úttektarinnar, ber stjórninni að leggja fyrir aðalfund tillögu um breytingu á reglugerð sem tryggir að sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar.

 

 

7. gr. Ávöxtun sjóðsins

7.1. Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftirfarandi hætti:


a) í ríkisskuldabréfum eða skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrg ríkissjóðs
b) með kaupum á markaðsskráðum verðbréfum
c) í bönkum eða sparisjóðum
d) á fasteignum tengdum starfsemi sjóðsins
e) á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan.

 

8. gr. Ráðstöfun fjármuna

8.1. Ávallt skal þess gætt að ráðstöfun fjármuna sjóðsins brjóti ekki í bága við tilgang hans eða verkefni.


8.2  Þegar um er að ræða ráðstöfun fjármuna til verkefna sem ekki falla undir megintilgang sjóðsins með beinum hætti skal tryggja að um eðlilega ávöxtun þess fjármagns sé að ræða sbr. a, b og c liði greinar 7.1.

 


9. gr. Grundvöllur styrkveitinga úr sjúkrasjóði

9.1 Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga þeir sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum, sbr. þó 10. gr.


9.2 Einungis þeir sem sannanlega er greitt af til sjóðsins og verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast.


9.3  Þeir sem greidd hafa verið af til sjóðsins  iðgjöld í a.m.k. 6 mánuði samkv. ákvæðum í kjarasamningum (getur verið mismunandi eftir kjarasamningum).


9.4 Hafi umsækjandi verið fullgildur aðili í sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ þar til hann byrjar greiðslu til sjóðsins sbr. 10. gr.


9.5 Hafi iðgjöld til sjúkrasjóðs ekki verið greidd vegna sjóðfélaga, en hann getur fært sönnur á að félagsgjöld til félagsins hafi samkvæmt reglulega útgefnum launaseðlum verið dregin af launum hans síðustu 6 mánuði, skal hann njóta réttar eins og iðgjöld til sjúkrasjóðs hafi verið greidd.

 

 

10.  gr. Samskipti sjúkrasjóða

10.1 Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu sjúkra- og slysadagpeninga úr sjúkrasjóði eins verkalýðsfélags, öðlast þann rétt hjá nýjum sjóði skv. þeim reglum sem þar gilda, eftir að hafa greitt í þann sjóð í einn mánuð, enda hafi hann fram að því átt rétt hjá fyrri sjóðnum.


10.2. Vinni maður á fleiri en einum vinnustað og hafi verið greitt í fleiri en einn sjúkrasjóð þegar sótt er um greiðslu, skal umsækjandi greina frá því  í hvaða sjóði hann hefur greitt og er heimilt að fresta greiðslu bóta þangað til fyrir liggur staðfesting annarra sjóða á því að umsækjandi hafi ekki sótt um greiðslur þaðan. Sjúkrasjóðurinn skal leita slíkrar staðfestingar og gefa síðan öðrum sjóðum yfirlit yfir þær bætur sem greiddar eru vegna umsækjandans; tegund og fjárhæð bóta.

 

 

11.  gr. Geymd réttindi

11.1 Heimilt er að veita þeim sem gengst undir starfsþjálfun, sækir námskeið eða stundar nám í allt að 24 mánuði og hefur síðan aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ, endurnýjaðan bótarétt þegar greitt hefur verið til sjóðsins í einn mánuð, hafi umsækjandi áður verið fullgildur sjóðfélagi. Sama gildir um þá sem hverfa frá vinnu vegna veikinda eða af heimilisástæðum.
Með gr. 11.1  er með henni verið að heimila þeim sem hverfa af vinnumarkaði af þeim ástæðum sem tilgreindar eru í greininni, rétt til þess að geyma réttindi sín sem endurnýjast eftir mánaðargreiðslu til sjóðsins innan 24 mánaða. Það er með öðrum orðum verið að koma í veg fyrir að þeir einstaklingar sem svo yrði ástatt fyrir  verði beittir þeim ákvæðum að þurfa að greiða til sjóðsins í 6 mánuði til að öðlast réttindi.


11.2 Þeir sjóðfélagar sem fara í lögbundið  fæðingarorlof halda áunnum  réttindum  sínum hefji þeir þegar að loknu fæðingarorlofi aftur störf á  samningssviði  aðildarfélaga ASÍ, enda ákveði viðkomandi að viðhalda rétti sínum með greiðslu  félagsgjalds í  fæðingarorlofi.
Grein 11.2 endurspeglar meginreglu laga um varðveislu áunninna réttinda meðan á töku fæðingarorlofs stendur. Miðað er við að ekki sé tekið lengra fæðingarorlof en lögin gera ráð fyrir hverju sinni. Þeir sjóðfélagar sem taka lengra fæðingarorlof myndu geta fallið undir heimildarákvæði gr. 11.1 um heimilisástæður sem er heimildarákvæði og því í valdi hvers sjóðs fyrir sig.


11.3    Sá sem lætur af störfum eftir að 67 ára aldri er náð skal halda rétti til dánarbóta úr sjóðnum, í allt að 60 mánuði. Réttur til dánarbóta skulu vera í upphafi, eða fyrsta heila almanaksmánuð eftir að viðkomandi lætur af störfum, kr. 180.000. Upphæðin skal lækka um sem nemur einum sextugasta við hvern almanaksmánuð sem líður, þar til rétturinn fellur niður þegar sextíu mánuðir eru liðnir (5ár). Bótafjárhæð miðast við launavísitölu pr. 1. 7. 2006 og tekur sömu breytingum og hún.
Gr. 11.3 Frá upphafi starfsemi sjúkrasjóðanna hefur einn bótaþáttur verið greiðsla dánarbóta þegar félagsmaður hefur fallið frá. Var þetta lengi framan af, án tillits til aldurs eða vinnufærni. Eftir því sem árin liðu, meðalaldur hækkaði og fleiri náðu háum aldri og ekki hafði borist af þeim iðgjald árum eða jafnvel áratugum saman, þótti rétt að leita leiða til að létta byrði sjóðsins af þessum greiðslum. Var það gert að nokkru leiti með breyttri reglugerð árið 2000. Er hér farin sú leið að mánaðarlegur stiglækkandi réttur til dánarbóta helst í 5 ár eftir að viðkomandi félagi lætur af störfum. Hafa verður í huga, að dánarbætur í þessu formi er ekki geymdur réttur eins og t.d. í lífeyrissjóðum heldur er þetta greiðsla sem yfirleitt berst til erfingja.

 

 

12.  gr. Styrkveitingar 


12.1 Dagpeningar í veikinda- og slysaforföllum í 120 daga (4 mánuði) að loknum greiðslum skv. veikinda- og slysaréttarákvæðum kjarasamninga. Dagpeningar skulu, að viðbættum bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum.  


12.2 Dagpeninga í 90  daga (3 mánuði), að loknum kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Með langveikum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlegan og/eða langvinnan sjúkdóm og þarfnast sérstakrar umönnunar. Með alvarlega fötluðum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlega greindarskerðingu, geðraskanir eða alvarlega líkamlega hömlun og  þarfnast sérstakrar umönnunar. 


12.3  Dagpeninga í 90 daga (3 mánuði) vegna mjög alvarlegra veikinda maka. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum.


12.4      Eingreiddar dánarbætur við andlát virks og greiðandi sjóðfélaga sem nemi 180.000.- krónum m.v. starfshlutfall hans. Rétthafar bóta eru maki  sjóðfélaga og börn hans undir 18 ára aldri. Bótafjárhæð miðast við launavísitölu  pr. 1.7. 2006 og tekur sömu breytingum og hún.


12.5  Dagafjölda greiddra dagpeninga skv. 12.1 lið, til þeirra sem greitt er hlutfallslega lægra iðgjald af en 1%, er heimilt að skerða í sama hlutfalli og iðgjaldið er lægra en 1%.


12.6  Dagpeninga skv. 12.1, 12.2 og 12.3 er heimilt að miða við meðaltal  heildarlauna  á síðustu 12 mánuðum í stað síðustu 6 mánaða, hafi tekjur  sjóðfélaga breyst verulega til hækkunar eða lækkunar á viðmiðunartímabilinu.


12.7 Hámark dagpeninga skv. greinum 12.1, 12.2 og 12.3 er kr. 250.000. Miðast sú  upphæð við launavísitölu 1.7. 2006 og tekur síðan sömu breytingum og hún.   


12.8 Réttur skv. 12.1, 12.2 og 12.3 endurnýjast á hverjum 12 mánuðum, hlutfallslega eftir því sem hann er nýttur, talið frá þeim degi sem dagpeningagreiðslum lýkur hverju sinni og greiðslur iðgjalda hefjast að nýju.


12.9 Þegar alvarleg veikindi, slys eða dauðsfall ber að, eða aðrar óviðráðanlegar orsakir sem sjóðsstjórn metur til atvinnulegs eða fjárhagslegs tjóns fyrir félagsmann eða heimili hans, er sjóðsstjórn heimilt að veita sérstakan styrk.  


12.10 Slysadagpeningar skv. grein þessari greiðast ekki vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. Skaðabótalögum. Í sérstökum tilvikum er stjórn sjóðsins þó heimilt að veita tjónþola tímabundið lán sem nemur sömu upphæð og bætur úr sjóðnum myndu ella nema.
Í þessari grein er að finna ákvæði laga ASÍ um lágmarksréttindi í sjúkrasjóðum og skýrir hún sig sjálf. Með alvarlegum veikindum maka í gr. 12.3 er átt við maka sem þarfnast sérstakrar umönnunar vegna alvarlegs sjúkdóms eða slyss þannig að hinn vinnandi maki neyðist til þess að leggja tímabundið niður launað starf sitt. Í grein 12.6 er heimilað að setja hámark á bætur. Með því er átt við hámarksfjárhæð að meðtöldum tryggingabótum og öðrum bótum sbr. 12.1 – 12.3. Með dagafjölda er átt við alla daga mánaðarins ( 7 daga vikunnar ) þ.a. að réttindi skv. gr. 12.1 eru 4 mánuðir, skv. 12.2 3 mánuðir og svo framvegis. Í grein 12.11 er fjallað um samspil bóta úr sjúkrasjóði við tilteknar tryggingar. Meginhlutverk sjúkrasjóðanna er að  greiða bætur þegar samnings- eða lögbundnum rétti líkur eða bæta þann rétt í tiltekinn tíma og sem tiltekið hlutfall launa. Þegar bótaskylda vegna slyss eða atvinnusjúkdóms fellur á tjónvald og bætur reiknaðar skv. Skaðabótalögum fást greiddar úr hendi hans eða á grundvelli ábyrgðatryggingar, bætist tjón að fullu, þar með talið tímabundið tjón. Í þeim tilvikum er það andstætt markmiðum sjúkrasjóðanna að þeir komi inn með greiðslu dagpeninga sem í uppgjöri eru síðan dregnir frá bótum til sjóðfélaga úr hendi tjónvalds eða ábyrgðartryggjanda hans. Til þess að brúa tímabundinn vanda tjónþolans dragi tjónvaldur eða ábyrgðatryggjandi uppgjör til hans, er sjúkrasjóði heimilt að veita sjóðfélaga tímabundið lán að sömu fjárhæð og bætur úr sjóðnum myndu ella nema. Við uppgjör þess láns væri heimilt að lækka endurgreiðslu í sama hlutfalli og sök er skipt hafi sök að einhverju leiti verið felld á sjóðfélaga.

 

 

13. gr. Aðrar styrkveitingar

13.1    Heimilt er að greiða félagsmönnum styrk vegna sjúkraþjálfunar og greiðast 50% af reikningi frá viðkomandi stofnun, enda sé meðferðin samkvæmt læknisráði eða tilvísun læknis þar um. Að öðrum kosti greiðist að hámarki kr. 1.500 fyrir hvert skipti. Ekki skal greitt fyrir fleiri en 24 skipti á hverjum 12 mánuðum til hvers félagsmanns.    Enn fremur er heimilt að endurgreiða vegna hjarta- og lungnaendurhæfingar,  að uppfylltum skilyrðum samkvæmt 9. gr.


13.2    Heimilt er að greiða fyrir reglubundna krabbameinsskoðun gegn framvísun
kvittunar. Um er að ræða eina greiðslu á ári, þá sömu og hefðbundin skoðun kostar, og skiptir ekki máli þó framvísað sé hærri reikningi frá sérfræðingi.


Ellilífeyrisþegar og öryrkjar sem luku starfsferli sínum sem félagsmenn Öldunnar, og sannarlega áttu þá fullan rétt hjá sjóðnum, eiga rétt á endurgreiðslu hefðbundinnar krabbameinsleitar.

Heimilt er að greiða fyrir blöðruhálskirtilsskoðun og framhaldsskoðun vegna krabbameins, gegn framvísun kvittunar. Greitt er allt að kr. 8.000, þó aldrei hærri upphæð en greiðslukvittun segir til um.

13.3    Þeir félagar sem dvelja á endurhæfingarstöðvum SÁÁ skulu fá greidda dagpeninga einu sinni í allt að sex vikur miðað við tólf mánuði.
Heimilt er að endurgreiða allt að helming af dvalarkostnaði vegna dvalar hjá NFLÍ í Hveragerði eða á sambærilegri stofnun.


13.4 Heimilt er að veita styrk vegna læknismeðferðar  utan héraðs, að hámarki 10 ferðir á 12 mánaða tímabili, enda hafi Tryggingastofnun Íslands þá þegar greitt kostnað vegna tveggja ferða og skal umsækjandi framvísa staðfestingu þar um. Greiðslur skulu vera í samræmi við gjaldskrá Tryggingastofnunar. Stjórn sjóðsins áskilur sér rétt til að hafna beiðni ef sambærileg þjónusta er til staðar í heimabyggð.


13.5    Heimilt er að greiða sérstakan styrk til félagsmanna vegna frjósemisaðgerðar. Aðeins er um eina greiðslu að ræða, kr. 50.000.


13.6    Heimilt er að sjóðurinn endurgreiði kostnað vegna líkamsræktar / heilsueflingar allt að 50% , en að hámarki kr. 8.000, sem hér segir:


1. Árskort í sundlaugar
2. Heilsuræktarstöðvar
3. Leikfimi undir leiðsögn viðurkennds leiðbeinanda s.s. íþróttakennara
4. Nudd á vegum menntaðra sjúkranuddara
5. Sundleikfimi undir leiðsögn viðurkennds leiðbeinanda
6. Jóganámskeið undir leiðsögn viðurkennds jógakennarar


13.7    Til kaupa á gleraugum og linsum að hámarki kr. 20.000 –  þó ekki meira en sem nemur 50% kostnaðar, annað hvert ár.
Til kaupa á heyrnartækjum að hámarki kr. 20.000 – þó ekki meira en sem nemur 50% kostnaðar, annað hvert ár.


13.8    Heimilt er að styrkja laser augnaðgerð einu sinni á hvoru auga, að hámarki kr. 25.000 þó ekki meira en sem nemur 50% af kostnaði fyrir hvort auga, eða kr. 50.000 fyrir bæði augun.


13.9    Stjórn sjóðsins er heimilt að stofna til annarra bótaflokka í formi líftrygginga/dánarbóta, slysatrygginga og annarra heilsufarstrygginga.


13.10    Styrkir til stofnana og félagasamtaka skulu ákveðnir af stjórn sjóðsins hverju sinni skv. gr. 2.2


13.11 Stjórn sjóðsins er heimilt að veita styrki til sjóðsfélaga í formi forvarnar- og endurhæfingarstyrkja og styrkja vegna sjúkra- og slysakostnaðar.


13.12  Við ráðstöfun fjármuna úr sjóðnum skal þess gætt að möguleiki sjóðsins til að standa við upphaflegar skuldbindingar sínar vegna sjúkdóma og slysa, skerðist ekki. Í reglulegri úttekt á afkomu sjóðsins, skv. 6. gr., skal úttektaraðili skoða þennan þátt sérstaklega.

 

14. gr. Lausn frá greiðsluskyldu

14.1  Ef farsóttir geysa getur sjóðsstjórn leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um stundarsakir. Einnig getur sjóðsstjórn ákveðið að lækka um stundarsakir upphæð dagpeninga ef afkomu sjóðsins virðist hætta búin.

Líta ber á þessa grein sem neyðarrétt stjórnar sjóðsins til að losa hann undan skuldbindingum sínum.

 

        15.  gr. Tilhögun greiðslna úr sjóðnum

15.1. Afgreiðsla sjóðsins skal vera á skrifstofu Öldunnar og greiðir sjóðurinn allan kostnað sem af rekstri hans leiðir.


15.2 Að jafnaði skal greiða út dagpeninga og styrki um mánaðamót. Að öðru setur stjórn sjóðsins sér nánari  reglur um fyrirkomulag greiðslna og aðra starfstilhögun.


15.3. Stjórn sjóðsins og starfsmenn hans skulu hafa að leiðarljósi almennar stjórnsýslureglur um meðferð upplýsinga um umsóknir og afgreiðslu sjóðsins.


15.4 Umsóknum skal skilað á því formi sem stjórn sjóðsins ákveður og þeim fylgi nauðsynleg vottorð sem tryggja réttmæti greiðslna. Með undirskrift sinni á umsóknarblað er viðkomandi ljóst að þar með er verið að heimila starfsmönnum að leita nánari upplýsinga sem geta varðað það mál og þann umsækjanda sem til umfjöllunar er.
    Greinin fjallar um almennar afgreiðslureglur fyrir sjóðinn. Gert er ráð fyrir að sjóðurinn starfi í samræmi við almennar stjórnsýslureglur sem hefur þá þýðingu að stjórn og starfsmönnum eru lagðar ákveðnar skyldur á herðar, svo sem að svara erindum skriflega og að taka til afgreiðslu umsóknir svo fljótt sem verða má. Æskilegt er að mótaðar verði ákveðnar reglur um hvenær umsóknir eru teknar til afgreiðslu og þeim svarað að afgreiðslu lokinni.

 

 

16.  gr. Fyrning bótaréttar

 

16.1.  Réttur til bóta eða styrkja úr sjúkrasjóði skv. reglugerð þessari fellur niður sé  þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnast.


16.2  Réttur til styrkja skv. reglugerð þessari fellur að öllu leiti niður sé þeirra ekki vitjað innan  12 mánaða frá því rétturinn stofnaðist.

 

 

17.  gr. Endurgreiðsla iðgjalda

 

17.1 Iðgjöld til sjóðsins endurgreiðast ekki.

 

 

18.  gr. Upplýsingaskylda

18.1 Stjórn sjóðsins er skylt að upplýsa sjóðsfélaga um rétt þeirra til aðstoðar á  aðgengilegan hátt m.a. með útgáfu bæklinga, dreifirita og/eða á heimasíðu félagsins.
Hér er kveðið á um upplýsingaskyldu sjóðsstjórnar gagnvart sjóðsfélögum. Greinin er tilkomin vegna þess að nokkuð algengt virðist að sjóðsfélögum sé ekki ljós réttur sinn. Vert er að  minna á að upplýsingaskyldan gildir gagnvart öllum sjóðfélögum, ekki einungis gagnvart félögum í því stéttarfélagi sem er vörsluaðili sjóðsins.

 

 

19. gr. Breyting á fjárhæðum og styrkjum

      

19.1 Stjórn sjóðsins skal leggja fyrir aðalfund breytingar á almennum reglum um fjárhæðir styrkja sem sjóðurinn greiðir.
Ekki er heimilt að ákveða réttindi lægri eða takmarkaðri en greinir í 12.gr. Geti sjóður ekki staðið við lágmarksskuldbindingar skv. 44.gr. laga ASÍ er nú heimilt, að öðrum skilyrðum uppfylltum, að láta fara fram allsherjaratkvæðagreiðslu um sameiningu hans og eftir atvikum félagsins við annað félag eða sjúkrasjóð. Slík sameining getur einnig að sjálfsögðu ákveðist þó sjóðir geti staðið við allar skuldbindingar sínar. 


 
20. gr. Breytingar á reglugerðinni

20.1. Breytingar á reglugerðinni verða aðeins gerðar á aðalfundi og þurfa þær að vera samþykktar með 2/3 greiddra atkvæða fundarins. Slíkrar tillögu skal getið í fundarboði.


20.2 Breytingar á reglugerðinni skulu sendar skrifstofu ASÍ þegar þær hafa verið samþykktar á aðalfundi.
 Í greininni er gert ráð fyrir að breytingar á reglugerðinni, aðrar en breytingar á fjárhæðum, séu lagðar fyrir aðalfund sjóðsins/félagsins, þeirra getið í fundarboði og að þær þarfnist stuðnings einfalds meirihluta  greiddra atkvæða á fundinum. Sé um sameinaðan sjúkrasjóð fleiri félaga að ræða myndi ákvæðið eiga við um að breytingar gætu t.d. verið gerðar í sambandsstjórn eða öðrum sambærilegum fundi, allt skv. ákvæðum í reglugerð viðkomandi sjóðs. Margir sjúkrasjóðir hafa kosið að binda breytingar á reglugerðum sínum við 2/3 hluta greiddra atkvæða og er þeim heimilt að halda þeirri framkvæmd áfram enda felst í aukin lýðræðisleg trygging. Breytingar skulu jafnframt sendar skrifstofu ASÍ og skulu standast lágmarksákvæði laga ASÍ. Geri þær það ekki skal ASÍ bregðast við tafarlaust.

Til baka

 
Tilkynningar til félagsmanna

04. desember 2020
Öll gögn og umsóknir í fræðslu- og sjúkrasjóð þurfa að berast skrifstofu í síðasta lagi þriðjudaginn 15.desember. » MEIRA
27. nóvember 2020
94.000 kr. á almennum vinnumarkaði. 94.000 kr. hjá ríki. 118.750 kr. hjá sveitarfélögum. 94.800 kr. hjá Verslunarmannafélags Skagafjarðar » MEIRA
29. október 2020
Við viljum hvetja félagsmenn Öldunnar til að kynna sér námskeið sem nú er boðið upp á en um er að ræða vefnámskeið sem eru að fullu greidd af starfsmenntasjóðum félagsins. » MEIRA
Fréttir frá feykir.is

>Sigrún á Stórhóli í góðum félagsskap

Það eru allmargir smáframleiðendur sem hafa verið að bjóða upp á afurð í verkefninu Smáframleiðendur á ferðinni en það er verkefni þar sem framleiðendur geta verið með vörur sínar til sölu í sendibíl sem ferðast um Norðurland vestra á tilteknum tímum á tilteknum stöðum.

Sigurður Hansen var Maður ársins 2019 á Norðurlandi vestra. Mynd:PF

Líkt og undanfarin ár leitar Feykir til lesenda með tilnefningar um mann ársins á Norðurlandi vestra. Sigurður Hansen á Kringlumýri var kjörinn maður ársins fyrir árið 2019 en nú er komið að því að finna verðugan aðila til að taka við nafnbótinni Maður ársins á Norðurlandi vestra 2020.

> Matgæðingar í tbl 42

Matgæðingar í tbl 42 voru þau Ólöf Rún Skúladóttir og Hartmann Bragi Stefánsson. Þau búa ásamt eins og hálfs ára syni þeirra, Hirti Þór, á Sólbakka II. Þau eru nýlega flutt aftur heim eftir nám og eru nú komin inn í búskapinn á Sólbakka með foreldrum Ólafar. Hartmann er menntaður pípari og búfræðingur, vinnur nú að mestu leyti við búið, en Ólöf, sem er lærður landfræðingur og búfræðingur, hóf nýlega starf á leikskólanum Ásgarði á Hvammstanga.

>

Þar sem kominn er laugardagur er tilvalið að koma sér í sannkallaða jólasveiflu. Skagfirski tónlistarmaðurinn Geirmundur Valtýsson gaf út jólaplötu með frumsömdum lögum fyrir jólin 2013, Jólastjörnur Geirmundar. Þá hafði ekki komið plata frá Geirmundi frá árinu 2008.

STÉTTARFÉLÖGIN Í SKAGAFIRÐI - Borgarmýri 1 - 550 Sauðárkrókur - sími 453 5433 - netfang: skrifstofa@stettarfelag.is  - www.stettarfelag.is